Gegužės 11-osios dienos popietę 16 val ir 18 val. Kauno vyskupas augziliaras Saulius Bužauskas suteikė Sutvirtinimo sakramentą jaunuoliams ir suaugusiems- beveik 100 žmonių. Evangelijos žodžiais „Meilė“ ir „Tikėjimas “ drąsino visus atsiliepti į Šv.Dvasios vedimą ir kvietimą – juk Dievas yra Meilė. Kartu su vyskupu Šv.Mišių aukoje dalyvavo kun.Vincentas Lizdenis, diakonas Mantas Šedeikis, kun.Rytis Gurkšnys, klebonas kun.Virginijus Birjotas.
Šv.Dvasia, lydėk kiekvieną ir uždek Meilės liepsna.
Inga Petrikonienė