Spalio 22- oji diena Bažnyčios paskelbta Misijų diena. Jonavos Šv.Jokūbo parapijos bendruomenėje tądien vyko daug veiklos. Vaikai, besiruošiantys priimti Jėzų Eucharistijoje, ir visi, susirinkę švęsti Šv.Mišias, klausėsi mokytojos Vaidos Tamelienės trumpos katechezės apie misijas. Šv.Mišių metu buvo pašventintos sakramentalijos- rožiniai, maldaknygės, škaplieriai ir medalilėliai- visa tai vaikai naudos savo tikėjimo kelionėje. Kunigas Mantas Šideikis pamoksle kvietė melstis už misijas, už bendruomenes ir joje tarnaujančius. Sutvirtinimo sakramentui besiruošiantys jaunuoliai po Šv.Mišių vyko į misiją – į Kauną, kur orientaciniame žaidime ieškojo tikėjimo ženklų mieste. Tad užfiksavę foto nuotraukoje įrodymus popietę kurijoje susitiko su Vyskupu Sauliumi Bužausku. Vyskupas papasakojo, kaip tampama šio luomo atstovu, kas yra kurija, kaip lankėsi Popiežiai Lietuvoje, kam reikalingas Sutvirtinimo sakramentas ir palaiminęs jaunimą pažadėjo susitikti gegužės 10 dieną, Jonavoje, kai bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas. Ir suaugusieji, kurie nori augti tikėjime ir lanko Alfa kursą turėjo nuostabią galimybę klausytis sesers Pranciškos mokymo, džiaugtis bendryste ir dėkoti Dievui už gyvenimą.

Inga Petrikonienė

Nuotraukos