Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijos šeimų grupė mokslo metus pradėjo malda ir bendryste.

Dalintis patirtimi, melstis kartu – šeimų stiprybė.

Vaida Tamelienė

Nuotraukos