Gavėnios penktadienį šeimų grupė ėjo Kryžiaus kelią.
Vaikai pasigamino kryžių, tėveliai paruošė vaikiškus apmąstymus.
Nuoširdi, vaikiška malda už taiką pasaulyje ir širdyje.
Vaida Tamelienė
Nuotraukos Linos Stankauskienės