Dievo Gailestingumo sekmadienį parapijoje vyko Pirmosios Šventosios Komunijos šventė. Viešpatį Jėzų Komunijoje šiandien priėmė didelis būrys Jo mylimų vaikų.
Homilijoje klebonas V. Birjotas linkėjo, kad Jėzus taptų vaikų draugu, o mokytoja Rasa kvietė nepamiršti, jog bažnyčioje Jėzus laukia ne tik kiekvieną sekmadienį, bet ir dažniau.
Dėkojame vaikus ruošusiems mokytojams Jūratei Bagdonavičienei, Rasai Ambrulevičienei, Astai Eimutienei ir Jokūbui Petrikoniui. Dėkojame Vaidai ir Arūnui už tėvelių palydėjimo tarnystę.
Dievo Gailestingumas ir Meilė tepripildo vaikučių ir jų artimųjų širdis!