Pirmasis Advento sekmadienis Jonavos šv.Jokūbo bažnyčioje buvo pasitiktas giesme ir santūriu Renesanso šokiu. Tradicijas tęsdami Jonavos rajono ugdymo įstaigų moksleiviai dalyvavo giesmių šventėje „Mano siela Viešpatį šlovina“. Po šv. Mišių bažnyčios bendruomenę pasveikino J. Miščiukaitės meno mokyklos Istorinių šokių kolektyvas „Fioretti“ ( vad. Živilė Antanavičienė). Koncerte skambėjo įvairių mokyklų solistų bei chorų atliekamos giesmės. Nuoširdžiai dėkojame Justino Vareikio progimnazijos mokytojoms Jūratei Bagdonavičienei, Irenai Beinorienei, Zitai Kožemiakinienei Inai Sipavičienei ir vaikų chorui „Reprizai“, ketvirtokams bei solistei Saulei Bagdonavičiūtei, Panerio pradinės mokyklos moksleiviams ir mokytojoms Erikai Petrošienei, Ingai Visockienei ir tikybos mokytojai Jūratei, Jeronimo Ralio gimnazijos abiturietei Ignei Kuzmickaitei ( mok. Inga Petrikonienė), Pradinės mokyklos pop chorui „Sidabriukas“ ( mok I. Sipavičienė).
Gražūs vaikai, besišypsantys tėveliai, priimanti bendruomenė, nuostabi muzika, tvyranti rimtis, grakštūs šokio judesiai – Dievo malonės ženklai kiekvienam laukiančiam Išgelbėtojo Atėjimo.
Šv. Cecilija, melski už mus!
Jėzus- vardas aukščiausias,
Nuostabus Viešpats- Gelbėtojas.
EMANUEL- Dievas visad su mumis,
Amžinai gyvas savo žodžiu.
Inga Petrikonienė
Gustės Cvilikaitės nuotraukos