Paskutinį rugsėjo šeštadienį grupelė piligrimų vyko į kelionę. Aplankyta Dotnuva ir Babtai, kur tarnauja buvę Jonavos kunigai kun. G. Maskolaitis ir kun. Ž. Zinkevičius.
Gražioje bendrystėje palydėjome paskutinę rugsėjo dieną.