Birželio 2-ąją Jonavos dekanato katechetikos metodinio centro iniciatyva buvo suorganizuotas piligriminis 4-6 klasių moksleivių žygis į Skarulių šv.Onos bažnyčią. Jaunuosius žygeivius lydėjo Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos savanoriai. Kaip visada Skarulių bažnyčioje moksleivių laukė Jonavos Šv.Jokūbo parapijos zakristijonas Regimantas Tamelis. Vaikams ir jaunimui buvo įdomu apžiūrėti ne tik bažnyčios vidų, bet ir pamatyti liturginius reikkmenis, kurių paskirtį ir istoriją papasakojo zakristijonas. Po edukacijos visi vaišinosi Šv.Jokūbo parapijos jaunimo centro „Vartai“ paruoštais pietumis.
Nuoširdžiai dėkojame tikybos mokytojoms Jūratė Bagdonavičienė, Asta Eimutiene, Inga Petrikoniene, Larisa Umbrasienė, taip pat pradinių klasių mokytojoms Astai Rabikauskienei ir Astai Narkevičienei-Jonavos Panerio pradinės mokyklos atstovėms.
Inga Petrikonienė