Dvi dienas projekto „Ori senatvė bendruomenėje“ dalyviai turėjo puikią galimybę susipažinti su Jonavos miesto bažnyčiomis- Šv.Jokūbo ir Skarulių Šv.Onos. Jonavos krašto muziejaus gidė Giedrė Narbutaitė-Kontrimė ir zakristijonas Regimantas Tamelis- savo srities profesionalai. Įdomu ir naudinga buvo sužinoti ne tik minėtų bažnyčių istoriją, bet ir pamatyti, kokie liturginiai reikmenys naudojami apeigose. Ne vienam buvo netikėta istorija apie senąją svidrų gyvenvietę, Skarulių bažnyčios trijų kunigų drąsų poelgį ir kt. Projekto dalyviai bendrystę šventė giesme ir malda. Nuoširdžiai dėkojame restorano V.A.U kolektyvui už skanius pietus.
Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijos Europos sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamas projektas „Ori senatvė bendruomenėje“ Nr.08.6.1-ESFA-T-927-01-0194, pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“.
I.Petrikonienė (nuotraukos ir informacija)