Šiandien prasidėjo vaikų, besiruošiančių į savo širdį ir gyvenimą priimti Jėzų, kelionė. Jonavos Šv.Jokūbo bažnyčioje pirmą kartą drauge Šv.Mišias šventė ir šv.Jono koplyčios, ir Šv.Jokūbo bendruomenių vaikai ir katechetai. Po Šv.Mišių vyko klebono kun.Virginijaus Birjoto susitikimas su tėveliais. Buvo pristatyta pasiruošimo Atgailos ir Eucharistijos sakramentams programa, Bažnyčios kaip bendruomenės palydėjimo pasiūlymai. Tuo metu vaikai šventoriuje susipažino su parapijos jaunimu. Visi galėjo savo kūrybiškumą ir draugiškkumą išbandyti lauko žaidimų erdvėse. Nuoširdžiai dėkojame L.P.A. Games!
I. Petrikonienė
Nuotraukos G. Cvilikaitės, I. Petrikonienės