Kiekvienas projektas turi pradžią ir pabaigą.
„Ori senatvė bendruomenėje“ – projektas, apjungęs parapijos šeimą. Jau projektas baigiasi, bet veiklos vis dar vyksta. Advento metas prasidėjo prasmingais užsiėmimais – aplinkos tvarkymu, vainiko pynimu, Kūčių ir Kalėdų papročių edukacija.
Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijos Europos sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamas projektas „Ori senatvė bendruomenėje“ Nr.08.6.1-ESFA-T-927-01-0194, pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“.
I.Petrikonienė (informacija ir nuotraukos)