„Mano siela šlovina Viešpatį,
Mano dvasia džiaugiasi Dievu – savo Gelbėtoju!“
Gruodžio 8-ąją po Šv. Jokūbo bažnyčios skliautais skambėjo vargonų muzika ir malda. Sakralinės muzikos koncertą, skirtą Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo minėjimui, dovanojo Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos fortepijono skyriaus ugdytiniai ir jų mokytojai.
nuotraukos Daivos Petrošienės