Kad būtų sustabdytas karas, kviečiame visus ir kovo mėnesį bažnyčioje kasdien prieš Šv. Mišias kartu melstis ROŽINĮ:
pirmadieniais – 17.30 val.
antradieniais-penktadieniais – 8.30 val.
šeštadieniais ir sekmadieniais – 9.10 val.
KRYŽIAUS KELIAS – PENKTADIENIAIS 17.20 VAL.