Kristaus Krikšto sekmadienį parapijoje vyko paskutinis Alfa kurso suaugusiesiems užsiėmimas ir kurso pabaigos šventė.
Mokymą „O kaip su Bažnyčia“ vedė katalikų teologijos lic. Egidijus Obrikis. Lektorius kalbėjo apie tai, kas yra Bažnyčia, kaip galime atrasti savo vietą talentų skleidimuisi parapijos gyvenime, kokia sakramentų svarba.
Pasibaigus mokymui Alfa kurso dalyvius nuoširdžiai sveikino parapijos klebonas dekanas Virginijus Birjotas, dalyviams išdalinti pažymėjimai, dovanėlės – devocionalijos, lydėsiančios tikėjimo kelyje.
Kurso pabaiga jaukioje ir šviesioje bendrystėje švęsta prie vaišių stalo, kur buvo dalijamasi tikėjimo patirtimis, išsakyti liudijimai, daug nuoširdžių linkėjimų ir šiltų apsikabinimų…
Džiaugsmas tikėjimo kelione ir kvapni arbata sušildė visų širdis, mintis ir troškimus…
Dėkojame parapijos klebonui Virginijui Birjotui už kurso palydėjimą malda ir patarimais.
Nuoširdi padėka Alfa kurso koordinatorei Vidai Monkuvienei.
Padėka lektoriams: s. Pranciškai Bubelytei FDCJ, s. Gabrielei Aušrai Vasiliauskaitei OSB, parapijiečiams Valentinai Zujevaitei, Militai Žičkutei, Vaidai Tamelienei, Linai Stankauskienei, Daliai Bartauskienei, Egidijui Obrikiui, Arūnui Jančiauskui.
Dėkojame Kauno kunigų seminarijos rektoriui kunigui Liutaurui Vilėniškiui už palydėjimą Alfa savaitgalio metu.
Dėkojame komandos nariams: Ugnei, Valentinai, Virginijai, Ingai, Daliai, Daivai, Linai, Arūnui, Loretai.
Dėkojame Vacytei už šiltos, jaukios, šviesios aplinkos sukūrimą šventės metu.
Dėkojame besiruošiantiesiems sakramentams!
Dėkojame DIEVUI.