Kristaus Karaliaus – Visatos Valdovo sekmadienis Jonavos Šv.Jokūbo bažnyčioje buvo pilnas vaikų ir jaunimo, giesmių ir muzikos garsų. Švenčiant ir Popiežiaus Pranciškaus perkeltą iš Verbų sekmadienio Pasaulinę jaunimo dieną Šv.Mišiose dalyvavo Jonavos miesto ugdymo įstaigų moksleiviai, mokytojai, tėveliai. Po Šv.Mišių bendruomenė gėrėjosi ir džiaugėsi Vareikio ir Raimundo Samulevičiaus progimnazijų ansambliais, Panerio ir pradinės mokyklų jaunaisiais giesmininkais, „Neries“ pagrindinės mokyklos giedorėliais, Jeronimo Ralio ir Senamiesčio gimnazijų jaunaisiais atlikėjais. Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems, mokiniams ir tikybos bei muzikos mokytojams. Už saldžias dovanėles dėkojame parapijos klebonui kun.Virginijui Birjotui, už visokeriopą palaikymą ir dėmesį – Seimo nariui Eugenijui Sabučiui, o labiausiai – Dievui – už suteiktus talentus ir bendruomenę, kurioje vienu balsu giedam „Mano siela šlovina Viešpatį!“.
Ačiū Ignei už foto akimirkas🫶
Ačiū Jokūbui už įgarsinimą 🎶
Ačiū Nagliui už renginio vedimą 📣
Inga Petrikoninė