Projekto „Ori senatvė bendruomenėje“ senjorai ir savanoriai rugpjūčio mėnesį keliavo į Šiaulių kraštą, kur aplankė piligrimų lankomą Kryžių kalną, jo papėdėje pranciškonų vienuolyne dalyvavo Šv.Mišių aukoje, taip pat užsuko į Šiaulių šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus katedrą, o senosiose miesto kapinėse -Dievo tarno kunigo Ignaco Štacho kapą. Šiaulių vyskupijos žmonės pagarbiai pasakoja apie pirmąjį blaivybės šauklį, kurio gyvenimo ir tikėjimo darbai šiandien yra kruopščiai nagrinėjami, tikintis beatifikacijos- paskelbimo palaimintuoju.
Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijos Europos sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamas projektas „Ori senatvė bendruomenėje“ Nr.08.6.1-ESFA-T-927-01-0194, pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“.
I. Petrikonienė (nuotraukos ir informacija)