Šiandien Šv.Jokūbo bažnyčioje susitiko ir Šv.Mišias aukojo 1993 metų Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai. Ypatingi metai, kai Lietuvoje lankėsi šv.Jonas Paulius II. Ir kunigų seminarijoje studijavo daugiau nei 180 būsimų dvasininkų. Nuoširdžiai sveikiname ir dėkojame Dievui už vyskupus Kęstutį Kėvalą ir Liną Vodopjanovą. Labai džiaugiamės, kad šiame kurse mokėsi ir Jonavos Šv.Jokūbo parapijos klebonas kun.Virginijus Birjotas.
Dievas telaimina. Melskime naujų pašaukimų.
Inga Petrikonienė