Vieną šeštadienį gausus būrys jaunimo ir vaikų. keliavo į Šiluvą. Eidami šilu prisiminė ir Kristaus, ir lietuvių tremtinių, laisvės kovotojų istorijas. Gera buvo melstis Šv.Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčioje, skaniai pavalgyti Šiluvos Jono Pauliaus II piligrimų centre, aplankyti Baziliką.
Nuoširdžiai dėkojame kartu keliavusiam kunigui broliui Rolandui OFM:)
Šv.Mergele Marija, melski už mus!
Projektą „DėkOk“ finansuoja Jonavos rajono savivaldybė.
Inga Petrikonienė