Projekto „Ori senatvė bendruomenėje“ savanoriai visą pandemijos laiką pagelbėjo vyresnio amžiaus žmonėms buityje. Pagalba ir bendravimas šildė senjorų ir savanorių širdis. “ Ką padarėt vienam iš mažiausiųjų brolių – tą padarėte Man…“. Nuoširdi padėka visiems savanoriams! Dievas teatlygina!
Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijos Europos sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamas projektas „Ori senatvė bendruomenėje“ Nr.08.6.1-ESFA-T-927-01-0194, pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“.
I. Petrikonienė (nuotraukos ir informacija)