Mieli jonaviečiai,

ar ne greitai  prabėgo metai? Atėjo diena, kai vėl sėdome  prie Kūčių stalo. Tik tų sėdinčiųjų ne visada buvo tiek pat ar daugiau – neretai viena ar kelios kėdės liko neužimtos. Tokia mūsų gyvenimo realybė. Jau dveji metai, kai beveik visi esame tarsi kariai kovoje su pandemija, ir kartais net nesinori tikėti, jog kai kuriems iš mūsų ta kova būna paskutinė.  Netekties ašaromis aplaistote savo būtį, jos drėkina bažnyčios takus, kur susijungia Jūsų ir mūsų, kunigų, maldos. Bet ant peties uždėta nematoma Dievo ranka Jus ramina viltingais lūkesčiais, nes gyvenimas nestovi vietoje ir juda pirmyn. Dėka Dievo meilės ir meilės Dievui mes tampame jo Tautos vaikais. Palaikydami vieni kitus keliame žvilgsnį į aukštumas, nes žinome, kad tikėjimas daro stebuklus. Jūsų atsidavimas Bažnyčiai liudija, kad kartu esame stiprūs.

Lankydami Dievo namus ir juos aukomis išlaikydami, „atnaujinate žemės veidą“. Tik Jūsų dėka galime nuveikti darbus, kurie ne visada akivaizdžiai pastebimi – šildoma bažnyčia, nauji šešiolika bažnyčios  apšvietimo žibintų, užsakyta  nauja įgarsinimo aparatūra – tai tik keli štrichai atliktiems atsinaujinimo darbams. Ir šitas Jūsų aktyvumas, kai neužsidarote vien savo erdvėje, byloja, jog esame tvirti, jog nepasiduosime. Niekas mums neuždraus ne tik svajoti, bet ir tikėtis šviesesnių dalykų – kad ir bažnyčios vidaus atnaujinimo.

Šiais metais  popiežius Pranciškus viso pasaulio  katalikų Bažnyčią kviečia į sinodinį kelią, ragina visus – tikinčiuosius ir pasauliečius – būti kelionės bendrakeleiviais, klausyti ir kalbėti  apie tai, kokią norite matyti Bažnyčios ateitį ir ką jai galite pasiūlyti.

Malonu, kad ir be šio paraginimo  Jonavos rajono savivaldybė jau ne vienerius metus reikšmingai  prisideda prie mūsų uždavinių sprendimo. Lieku dėkingas  Jonavos rajono savivaldybei už man suteiktą apdovanojimą „Šviesos bokštas“ ir dalinuosi juo su visais mūsų krašto žmonėmis, kad kiekvienam piliečiui atitektų  bent po vieną  tos šviesos spindulėlį – artimo meilės ir tikėjimo ateities gerove  spindulėlį. Linkiu prasmingų Šv. Kalėdų ir telydi Jus Viešpaties malonė!

 

Jonavos šv. apaštalo Jokūbo parapijos klebonas

kunigas dekanas  Virginijus Birjotas

 

2021 m. Šv. Kalėdos