„Jei turėtumėt tikėjimą kaip garstyčios grūdelį… “ ( Lk 17).

Jonavos Šv.Jokūbo bažnyčioje šie Evangelijos žodžiai skambėjo gausiai susirinkusiems Pirmosios Komunijos pasiruošimo 5 grupių vaikams, Alfa kurso jaunimui, katechumenato grupei bei tėveliams ir parapijiečiams. Prieš 10 valandos Šv.Mišias vargonininkas Egidijus Obrikis paaiškino „bažnyčios“ ir “ Bažnyčios“ žodžių reikšmes, pakvietė kiekvieną sekmadienį prieš Šv.Mišias išgirsti trumpą katechezę. Šv.Mišias aukojo ir gausų būrį katechetų bei jaunimo savanorių palaimino kunigas Juozas Čičirka. Po pamaldų vaikai susirinko į pirmąjį užsiėmimą parapijos namuose, o jaunimas parapijos salėje protmūšiu ir bendryste pradėjo savo tikėjimo kelionę. Tėveliams tuo metu buvo suteikta galimybė prisijungti prie tėvų grupės, kurioje parapijietis Arūnas Jančiauskas kvietė kartu su vaikais sekmadieniais pažinti Dievą.
I. Petrikonienė

Nuotraukos