Šiandien, IV gavėnios – Džiaugsmo („Laetare“) – sekmadienį vyko J. E. Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo oficiali vizitacija parapijoje. Su arkivyskupu buvo švenčiamos Sumos šv. Mišios, klebonas Virginijus Birjotas skaitė parapijos gyvenimo ir veiklos apžvalgą.
Po šv. Mišių šiltai bendrystei su arkivyskupu visi susirinko į agapę.
„Žmogų ugdome ne kaltinimu, bet meile“, – arkivyskupo homilijos mintis tegul lydi kiekvieną mūsų ne tik gavėnios metu.
(Parapijos informacija, Ingos ir Loretos nuotraukos)