Rugpjūčio 1 d., sekmadienį, šventėme šv. apaštalo Jokūbo atlaidus, kuriuos vedė Vilkaviškio katedros administratorius Vilkaviškio dekanas kun. V. Gražulevičius. Svečias homilijoje akcentavo, kaip svarbu į savo gyvenimą įsileisti Dievą. Atlaidus įprasmino bendruomenės procesija.
Širdį džiugino Skarulių muzikos festivalis: operos solistė iš Baltarusijos Margarita Levchuk ir VDU kamerinis orkestras, vadovaujamas dirigento Vytauto Lukošiaus.
Atlaidų agapėje dalinomės šeimininkių suruoštomis gėrybėmis ir tarpusavio bendryste.
Informacija ir nuotraukos Vaidos Tamelienės, Eugenijaus Sabučio.