AUGU TIKĖJIME“ – taip vadinosi Jonavos rajono dorinio ugdymo ( tikybos) trečių klasių viktorina, kurioje dalyvavo Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos ( tikybos mokytoja Vaida Tamelienė), Raimundo Samulevičiaus progimnazijos ( tikybos mokytoja Daiva Makarevičienė), Pradinės ir Panerio pradinių mokyklų ( tikybos mokytoja Jūratė Bagdonavičienė) komandos. Jauniesiems draugams talkino Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos savanoriai. Viktorinos dalyviai pasitikrino žinias Kahoot žaidime, kuo greičiau turėjo sudėti Jėzaus Kristaus išmokytą maldą, parašyti kuo daugiau argumentų, kodėl kiekvienas turėtų eiti į bažnyčią. Nuoširdžiai dėkojame mokytojoms, paruošusioms vaikus ir viktorinos užduotis, Jonavos Šv.Jokūbo parapijos klebonui kun.Virginijui Birjotui už saldžias dovanėles ir sveikiname nugalėtojus : I vieta teko Panerio pradinės mokyklos komandai, II – Raimundo Samulevičiaus komandai, III – „Neries“ pagrindinės mokyklos moksleiviams, o „Žiniukų“ nominacija atiteko Pradinės mokyklos mokinukams.

Inga Petrikonienė

Nuotraukos