Projekto „Ori senatvė bendruomenėje“ senjorai aplankė Kėdainių senamiestį. Popietė Kėdainiuose buvo išties turininga: miesto istorija, architektūra, daugiakultūriškumas sužavėjo piligrimus. Sušildė ne tik arbatos bei kavos puodelis Šv. Juozapo parapijos namuose , bet ir katechetės Zitos svetingumas . Nuoširdžiai dėkojame gidei Editai už profesionalumą, už aplankytą Šv. Juozapo darbininko bažnyčioje šventojo Elijaus paveikslą. Vėliau keliauta į Krekenavą, kur piligrimai dalyvavo Šv. Mišių aukoje. Klebonas kun. Gediminas Jankūnas – charizmatiška asmenybė. Jonaviečiai atidžiai klausėsi jaunojo gido Dominyko pasakojimo apie baziliką. Vėliau aplankytas ir Krekenavos regioninio parko muziejus, drąsiausieji lipo į apžvalgos bokštą, nuo kurio atsivėrė Mairinio apdainuotas Nevėžis, su savo kilpomis ir miškais.
Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijos Europos sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamas projektas „Ori senatvė bendruomenėje“ Nr.08.6.1-ESFA-T-927-01-0194, pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“.
I.Petrikonienė (informacija ir nuotraukos)