Šv. Jokūbo parapijos bendruomenės gyvenimas praskaidrintas kūrybinio džiaugsmo.
Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos narės dalyvavo edukacijoje „Advento vainiko pynimas“.
Nuoširdžiai dėkojame Oksanai Eitminavičienei už kūrybines idėjas.
Inga Petrikonienė