„Švenčiausioji Mergelė Marija – vilties Motina!“
Spalio 9 dieną Jonavos Šv. Jokūbo bažnyčioje vyko Gyvojo Rožinio maldininkų ir parapijos tikinčiųjų rekolekcijos, kurias vedė Žeimių ir Kulvos parapijų klebonas kunigas Rytis Gurkšnys. Rekolekcijose dalyvavo ir projekto „Ori senatvė bendruomenėje“ senjorai, Panevėžio ir Kauno Gyvojo Rožinio grupių maldininkai. Adoracijos metu skambėjo kunigo Ryčio mintys apie Dievo ir žmogaus santykį, skambėjo šlovinimo giesmės, skambėjo širdžių tyla, vyko Susitaikinimo sakramento apeigos. Bendroje Rožinio maldoje ir apmąstymuose kiekvienas rekolekcijų dalyvis pasiaukojo Šv. Mergelės Marijos širdžiai. Trumpos pertraukėlės metu tikintieji vaišinosi sultiniu bei kibinais. Atvykusiems iš kitų miestų svečiams buvo pasiūlyta ekskursija po Jonavos Šv. Jokūbo parapiją bei miestą. Vakarop rekolekcijų dalyviai klausėsi kun. Ryčio katechezės: „Mergelė Marija – Vilties inkaras. Turim kabintis į jį visose savo gyvenimo situacijose. Mergelė Marija mus nuves pas savo Sūnų, palydės ir globos“. Rekolekcijas vainikavo Šv. Mišios, kurias aukojo rekolekcijų vedėjas kun. Rytis ir kun. Juozas Čičirka.
Nuoširdžiai dėkojame Jonavos Šv. Jokūbo parapijos klebonui Virginijui Birjotui. Gyvojo Rožinio bendruomenės vadovei Aldonai Konderauskienei, karitietėms Juditai Vainilavičienei ir Marytei Stankevičienei už agapę, vargonininkui Egidijui Obrikiui ir parapijos giesmininkams už giesmes.
Informacija Ingos Petrikonienės,  nuotraukos Vaidos Tamelienės.