Rugsėjo mėnesį Lietuvoje ypatingai pagerbiama Dievo Motina. Šiluvoje šiuo metu vyksta didieji atlaidai. Kasdien gausus būrys piligrimų vyksta pas Dangaus Mamą: Bendruomenių diena, Šeimų diena… Jonavos Šv. Jokūbo parapijos žmonės aktyviai dalyvauja atlaiduose. Didžiulis džiaugsmas švęsti ir savo parapijoje iškilmę, skirtą Švč. Mergelei Marijai. Rugsėjo 12 d. Jonavos Šv. Jokūbo bažnyčioje šventėme Švč. Mergelės Marijos Vardo atlaidus. 12 val. Sumos Šv. Mišias aukojo ir pamokslą apie pamaldumą Dievo Motinai sakė kunigas Juozas Čičirka. Bendroje maldoje, giesmėje, procesijoje jungėsi visa bendruomenė – nuo mažo iki senjoro.
Šventoji Dievo Motina, melski už mus.
Vaidos Tamelienės ir Ingos Petrikonienės informacija ir nuotraukos