Bažnyčios remonto ir tvarkybos darbams atlikti įvyko visi pirkimo konkursai ir  pasirašyta rangos sutartis „Bažnyčios remonto, restauravimo ir tvarkybos darbai“  bei  kitos dvi paslaugų sutartys. Organizuojant viešuosius  pirkimus ir sutarčių pasirašymą daugelį  darbų pagal įgaliojimus atliko savivaldybės administracijos darbuotojai, už ką parapijos vadovybė ir parapijiečiai yra didžiai dėkingi.

Baigiantis vasarai kyla pastoliai ir po dienos kitos prasidės remonto darbai.

IMG_20190826_150756     IMG_20190826_150821

Pagrindinius remonto darbus atlieka pirkimo konkurso nugalėtoja UAB „Versiculus“.   Dar prieš pradedant darbus parapijos klebonas Virginijus Birjotas  susitiko su šios firmos (rangovo) atstovu, atsakingu už statybos ir remonto darbų atlikimą objekte Ramūnu Kunigėliu, kuris patikino, kad  darbui sutelktos jėgos, paruoštos medžiagos, įrengimai, todėl darbai turėtų vykti sparčiai ir sklandžia

Rugsėjo mėnesio pradžioje  klebonas numato kviesti parapijos pastoracinės tarybos posėdį  aptarti  remonto darbų finansavimo šaltinius ir tai, kaip  surinkti  reikiamą sumą, kad,  sėkmingai užbaigę visus darbus, 2020- ųjų metų Kalėdas švęstume jau atnaujintoje, su naujais langais ir stogu, bažnyčioje.