SAM_49652016 m. gegužės 12 d. ankstyvą rytą Jonavos šv. Jokūbo bažnyčios šventoriuje jaunatviškai šurmuliavo daugiau nei 40 jaunųjų piligrimų, kurie išsiruošė keturių dienų žygiui iš Jonavos į Šiluvą.

Šis žygis jau eilę metų organizuojamas prieš Sekmines. Jaunuoliai nuėję daugiau nei 100 km, sekmadienio vakarą priims Sutvirtinimo sakramentą Šiluvos bazilikoje.

Tai žygis, kuris leidžia patirti bendruomeniškumą ir pagalbą vienas kitam, taip pat suprasti Dievo malonę per kelią ir jame esančias patirtis. Piligrimai iš savų namų pasiėmė tik būtiniausius dalykus – keletą rūbų, higienos priemones, o visa kita jie patiki Į Dievo rankas. Tai galimybė išgyventi gailestingumą kelyje, tiek tam, kuris prašo, tiek tam, kuris atvira širdimi dalinasi savo namuose turimais maisto produktais ar esančia laisva lova.

Lydėkime malda, esančius Kelyje!

Klebonas kun. Audrius Mikitiukas palaimino piligrimus prieš žygįSAM_4971