Su gide Raimonda

Su gide Raimonda

Rugpjūčio 2-4 dienomis Jonavos dekanato Bukonių šv. arkangelo Mykolo parapijos vaikai, vadovaujami savo tikybos mokytojos sesės Pranciškos FDCJ, pavasarį apsilankiusių misionierių iš Klaipėdos kvietimu, susirengė išvykai į pajūrį, nes daugelis ten nėra buvę. Grupę sudarė 18 įvairaus amžiaus vaikų ir 4 suaugusieji.

Trijų dienų iškyla buvo pripildyta labai intensyvia veikla, patirtimis, kupina džiaugsmingų akimirkų. Nemažai daliai vaikų dauguma čia išgyventų patirčių buvo pirmos gyvenime. Su vaikais lankėmės muziejuose, susitikome su įdomiais žmonėmis, keliavome po Juodkrantę ir Nidą, maudėmės jūroje, kasdien šventėme Šventąsias Mišias. Apsistojome Klaipėdos krikščioniškoje „Vaivorykštės tako“ gimnazijoje.

Sese Pranciska su maziausiomis keliones  parapijietemis

Sesė Pranciška su mažiausiomis kelionės parapijietėmis

Mumis kasdien rūpinosi pagrindinės šiame mieste globėjos: Virginija, Agnė ir Saulė.

Dar pirmąjį vakarą po Šv. Pranciškaus onkologijos centro didingoje ir nuostabaus grožio koplyčioje švęstų Porciunkulės Šv. Mišių šiltą ir jaukų atsiminimą paliko susitikimas su Aido ir Ingos šeima, kuri savo atokioje nuo miesto sodyboje augina hailendus – gauruotus ir mūsų kraštui dar nelabai matytus galvijus bei draugišką dalmantinų veislės šunį. Minėta šeima savo sodyboje padovanojo vaikams vakarienę su jų mėgstamais skanumynais. Kartu pažinome geros valios žmonių paprastumą, meilę, šilumą, dėmesį, vaišingumą. Vakaro metu bendravome, žaidėme, šokome, dalijomės stalo gėrybėmis.

Papuosalų slifavimas

Papuošalų šlifavimas

Antrąją viešnagės Klaipėdoje dieną nepakartojamą įspūdį vaikams paliko Lietuvos Jūrų muziejuje aplankytas delfinariumas. Delfinų pasirodymo metu laikas tarsi sustojo, ne vienam iš susijaudinimo ir netikėtumo akyse sužibo ašara. Buvo įdomu sužinoti, jog delfinų smegenys yra didesnės nei žmogaus, kad jie bendrauja tarpusavyje ieškodami maisto, kad patelės padeda viena kitai prižiūrėti jauniklius ir saugo juos nuo pavojų…

Ne mažiau iškylautojams patiko ir Kalvystės muziejuje. Šio muziejaus įkūrėjas ir žymusis meistras Dionyzas Varkalis labai išradingai vaikams pravedė edukacinę programą: supažindino su brangakmenių rūšimis, mokė atpažinti tikrus ir netikrus

Sese Pranciska aiskina zemelapi

Sesė Pranciška aiškina žemėlapį

brangiuosius akmenis, vaikai patys gaminosi papuošalą. Kalvėje jie matė autentiškus įrankius, dumples, žaizdrą, muziejuje – metalinius kaltus kryžius, vėtrunges, senovinius buities rakandus, netgi arklių senovėje avėtas klumpes. Edukacijos metu vaikai sužinojo labai svarbią gyvenimo tiesą: žmogaus vardas yra brangesnis net už brangiausią akmenį – deimantą. Lankėmės Klaipėdos Pilies muziejuje. Autentiškuose XVI-XVIII a. požemiuose vaikai susipažino su pilies ir miesto raida. Pamatė piliavietėje ir senamiestyje rastus ir eksponuojamus archeologinius radinius, dokumentus, Klaipėdos miesto antspaudus, rekonstruotus XVII a. kostiumus, išvydo renesansinės Klaipėdos simbolį – pilyje rastą XVI a. vidurio auksinį žiedą su brangakmeniu bei XVII a. II pusės Klaipėdos pilies ir miesto maketą. Po vakare švęstų Šv. Mišių Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje,  turinčioje ir jubiliejines Gailestingumo metų duris, visos grupės laukė dosni mūsų kelionės globėjų padovanota picų vakarienė.

D. Varkalos uzduotis vaikams apie tikrus  brangakmenius

D. Varkalos užduotis vaikams apie tikrus brangakmenius

Trečiąją dieną vykome į Kuršių neriją: Juodkrantę ir Nidą. Geradarių dėka dviem pilnais automobiliais galėjome persikelti per marias ir labai daug pamatyti. Nuostabioji gidė Raimonda, padovanojusi mūsų grupei visą dieną, pasakojo apie šių vietovių gamtą, augaliją, gyvūniją, atskleidė daug gamtos gyvenimo paslapčių. Vaikai susidomėję klausėsi pasakojimo apie didįjį Kuršių nerijos gaisrą, paukščius kormoranus, gyvenančius kartu su garniais, apie tai, kaip lapės žiemą medžioja peles, apie moliuskus… Matėme pušaitėmis apsodintus išdegusių vietovių plotus, kormoranų nualintus sausmedžius. Gintaro įlankoje Juodkrantėje grožėjomės nendrinėmis skulptūromis, eksponuojamomis nuo vasaros pradžios iki rugsėjo ir, sulaukus rudens lygiadienio šventės, deginamomis. Aplankėme Naglių gamtinį rezervatą, Parnidžio pažintinį taką, Nidą ir jos kapinaitėse esančius senųjų kuršių unikaliuosius krikštus, džiaugėmės nuostabiais gamtos vaizdais ir gyvu gidės pasakojimu. Vaikai spėliojo, kurioje pusėje Marios, o kurioje – jūra, statė smėlio pilis, mėgino atsakyti į pačius netikėčiausius gidės klausimus.

Neišdildomas įspūdis vaikams – jūra: jos didybė, grožis, bangos. Maudynių laikas nejučia ištirpo vos tik jam prasidėjus…

Vaiku palaiminimas Virginijai, Saulei ir Agnei

Vaikų palaiminimas Virginijai, Saulei ir Agnei

Susikaupimo minutėmis kasdienių Šv. Mišių metu ir dar artimiausią sekmadienį savo bažnytėlėje dėkojome Dievui už galimybę džiaugtis šia viešnage pajūryje, už kelionės vadovę sesę Prancišką, ypač už geradarius, lydėjusius mus nuo pat kelionės pradžios ir prisidėjusius prie jos įgyvendinimo.

Susidomejimas Klaipedos pilimi

Susidomėjimas Klaipėdos pilimi

Be aukščiau paminėtų žmonių nuoširdų ačiū tariame močiutei Valerijai už bandeles ir pyragus, Nijolei už sūrius, Staselei už daržoves, Jonavos dekanato Caritas vedėjai Staselei už parūpintą maistą, Sigitui už vairavimą ir buvimą mūsų kelionėje tarsi tėčiu, „Vaivorykštės tako“ gimnazijos direktorei Džiuljetai už parodytą svetingumą, Neringos miesto merui bei „Smiltynės perkėlos“ direktoriui, Jūrų muziejaus administracijai – už visas pritaikytas mums lengvatas, Bukonių pagrindinės mokyklos direktorei bei Klaipėdos maldos grupės „Motinos maldoje“ moterims, asmeniškai parėmusioms mūsų kelionę. Nuostabu, kiek gerų žmonių mus supa ir mums padeda! Dėkojame vieni už kitus, už artimuosius, už visus sutiktus geros valios žmones, kurių Dievas padovanojo labai daug.

Mokyt. Loreta Lenčiauskienė OFS