DSC_08512016 m. Rugpjūčio 15 d. Jonavos šv. apašt. Jokūbo bažnyčioje kartu su visa visuotine Bažnyčia buvo švenčiama Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmė (Žolinė). Šv. Mišias aukojo kun. Juozas Čičirka.

Parapijiečiai gausiai rinkosi šv. Mišiose, savo rankose nešdamiesi žolynų puokšteles, kurias pašventino. Taip pat buvo pašventinta Švč. Mergelės Marijos statula.

Tuo pačiu šv. Mišių aukoje visa bendruomenė meldėsi ir už kun. Juozą, kuris šioje dienoje dėkojo už gyvenimo dovaną ir šventė 60-mečio jubiliejų. Pasveikinti su šia gražia gyvenimo švente rikiavosi šv. apašt. Jokūbo parapijos aktyvas, maldos grupės, sumos choras, kuris iškilmingai užtraukė „Ilgiausių metų“, taip pat Skarulių bendruomenė džiaugėsi kun. Juozo sugrįžimu ir atviromis širdimis DSC_0862išsakė sveikinimo žodžius. Susirinko nemažas būrys ir svečių DSC_0857iš buvusių kun. Juozo parapijų (aplankė Eržvilko parapija, Viduklės parapija ir kt.), kurie pirmiausia su padėka kreipėsi į savo dvasios ugdytoją ir su džiaugsmu jį sveikino išgyvenant asmeninę savo šventę.

Kun. Juozas su džiaugsmu žvelgė į sveikinančiuosius ir labai gyvai dalinosi savo sąmojingais komentarais, tuo syk bendrystėje išgyvendamas dar vieną Dievo dovanotą dieną.

Telydi Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė ir gailestingumas kun. Juozą kasdienybės tarnystėje!

Norėdami matyti daugiau nuotraukų – spauskite čia

Milita Žičkutė-Lindžienė