gr1Jonavos dekanato Gyvojo Rožinio  nariai 2016 m. rugpjūčio 06 d. buvo pakviesti į XII Panevėžio vyskupijos Švč. Mergelės Marijos Gyvojo Rožinio kongresą, kuris vyko Zarasų dekanato Salako Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčioje. Kongrese dalyvavo per 1000 Gyvojo Rožinio narių (apie 800 iš Panevėžio vyskupijos ir apie 200 iš kitų vyskupijų), maldininkus lydėjo 12 kunigų ir Panevėžio vyskupijos vyskupas Linas Vodopjanovas OFM ir vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.

Iš Jonavos vykome dideliu autobusu, mūsų buvo apie 40 maldininkų, kurie dalyvauja ir savo malda sujungia Gyvąjį Rožinį. Ir ši mūsų kelionė neprailgo, nes lydėjo malda ir bendrystė. Nuvykę džiaugėmės gražiu sutikimu.  Mus pasitiko savanoriai, kurie nukreipė autobusą teisinga linkme, kad kuo greičiau rastume pasislėpusią bažnyčią.

gr2Gražioje Salako Švč. Mergelės Sopulingosios bažnyčioje klausėmės ugningos Br. Vincento Tamošausko OFM Cap. katechezės apie rožinį.  Labai įstrigo jo pasakymas, kad rožinio maldų mes niekada neperdozuosime. Tarkime, kai susergame, einame pas gydytoją ir jis išrašo vaistų, tai šių vaistų nevalia perdozuoti, nes bus pašalinis poveikis arba kokie kiti negerumai su sveikata. Tačiau, gi kalbėdami rožinį jo niekada neperdozuosime ir mus gydys Dievas.gr4

Kalbėti galime kad ir 100 rožinių per dieną ir tai stiprins ne tik mus, bet lydės malda ir stiprybė tuos, už kuriuos meldžiamės. Br. Vincento kalboje girdėjome padrąsinimą, kad mes, Gyvojo Rožinio nariai ir tikintieji, esame Bažnyčios stiprioji jėga, maldos kariai, kurie atlaiko visus sunkumus.

Po katechezės, visi susirinkę į kongresą, ėjome aplink bažnyčią, kalbėdami rožinį, maldą, kuri mus visus sujungė ir čia sukvietė. Buvo 5 stotelės su 5 Rožinio paslapčių apmąstymais, kuriuos vedė br. Vincentas. Jo paprasti žodžiai smigo į širdį ir toje tūkstančio žmonių minioje jautėsi didelis pakylėjimas – kiek beapsidairysi visų veidai švytėjo. Tarp stotelių giedamos giesmės liejosi iš širdies ir atminties.

Grįžę į bažnyčią ruošėmės Šv. Mišioms, kurias aukojo Panevėžio  vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, koncelebravo vyskupas emeritas Jonas Kauneckas  ir 12 kunigų. Iš ties, daug maldininkų ėjo Atgailos sakramento, kad švariomis širdimis galėtų priimti Jėzų.

Stebino ir džiugino žmonių susiklausymas, ramybė ir bendrystės jausmas, kuris leidžia patirti, kad malda sujungia ir leidžia pajausti, jog esame visi vienos Dievo šeimos nariai. Po šv. Mišių visi ėjome sodinti  atminimo medelio. Pasodinę susikabinom rankomis, apjuosdami Salako Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčią. Kartu dalyvavo ir abu vyskupai bei kunigai.

Grįždami namo dėkojome Dievui už suteiktas malones kongreso metu, gerą orą ir bendrystę ne tik vienas su kitu, bet ir su kitos vyskupijos maldininkais. Tik dar kartą pajautėme patvirtinimą, kad malda neturi nei sienų, nei atstumo jausmo, ji visus mus sujungia, kad ir kur bebūtume.

(kelionės įspūdžiais dalinasi Gyvojo Rožinio narė Larisa Chvatovienė)

Daugiau nuotraukų: Zarasų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos FB paskyroje:

gr5gr6