skaruliai_1Liepos 24 dieną, Skarulių šv. Onos bažnyčioje vyko šv. Onos atlaidai. Šią dieną ypač gausiai susirenka šiai parapijai priklausę tikintieji, jų artimieji, bei bičiuliai. Tarsi taip, kaip ir buvo prieš daugelį metų, čia atgyja Skarulių  kaimas. Tiesa, tik aplink bažnyčią.

Daugybė automobilių, iš kurių pasklinda žmonės – kas į senas kapinaites aplankyti artimųjų kapų, kas tiesiai į bažnyčią, žiūrėk, ir seni draugai, kaimynai čia pat,  kaip gera susitikti… O pro vartus įžengus, pasitinka foto nuotraukų ekspozicija, kuri maloniai sušildo akimirkomis,  vykusiomis šioje bažnyčioje. Kaip miela matyti pažįstamus veidus, bet ženkliai jaunesnius. Šventoriuje, ant pievelės sustatyti suolai, kad būtų galima prisėsti netilpusiems į nedidutę bažnyčią.

Įėjus į vidų, stebina gėlių kompozicijų gausa, jų koloritas. Bažnytinės vėliavos, kaip ką tik nuaustos, jų kaspinai net spindi savo baltumu. Žmonių veidai laimingi, jie laukia šv. Mišių. Lieka vos kelios minutės ir pasigirsta šlovinimo giesmės, kviečiančios susitelkti bendrystei su Dievu. skaruliai_3Šį kartą šv. Mišias aukoja svečias iš Panevėžio, kunigas Saulius Černiauskas. Įžanginis žodis, šventinė procesija aplink bažnyčią, maldos intencijos, Dievo žodis, Eucharistija, šv. Komunija, ir… kokia palaima, kai visa tai apvainikuoja gražios giesmės. Po to pasigirsta nuostabus solistės Genutės Bigenytės  balsas, skamba nepap rasto grožio muzika. Šv. Mišios baigiasi palaiminimu.skaruliai_2

Po šv. Mišių, kaip tradicija per Onines, laukia suneštinių vaišių agapė. Šalia padengtų stalų, kūrenasi laužas, ant kurio verdama šiupininė sriuba. Iš vieno puodo, visiems po samtį! Vaišinsis, kaip viena šeima – čia tikra bendrystė. Palaiminamos vaišės, klebonas kun. Audrius Mikitiukas pasidžiaugia, kad gausiai susirinko parapijiečiai ir svečiai, kad kai kurie iš jų ypatingai daug prisideda prie tradicijų išlaikymo ir rėmimo,  paragina vaišintis.

skaruliai_5Buvo pasirūpinta ir muzikiniu fonu, smagi muzika paskatino ir ne vieną dainą iš jaunystės laikų sudainuoti, ir net keliais balsais. Tiesa, neapsieita ir be vedančiojo. Vargonininkas Egidijus puikiai valdė publiką, čia nestigo ir viktorinų,  įvairių rungčių, net gi apdovanojimų. Ir vėl, dabar jau į „sceną“ ant pievos išeina Genutė Bigenytė. Pasigirsta nuostabūs muzikinės įžangos garsai, ir… užburiantys muzikiniai kūriniai, su jaudinančiais žodžiais. Tai suteikė ypatingų akimirkų, kuriomis sunku patikėti. Čia vėl visi drauge, dalinasi savo išgyvenimais, džiaugsmas pripildo krūtinę taip, kad suvoki: Dievas sukvietė visus bendrystei. Juk jeigu nebūtų Skaruliuose Bažnyčios,vargu, ar patirtume tai. Dievas kviečia, mes atsiliepiame, bet kiekvienas skirtingai prisidedam prie to kvietimo. Kas sumanymais, kas darbais dėl kitų, kas malda, bet visa tai, bendrai sudėjus, gauname tokias gražias akimirkas. Tad būkime vieningi, juk esame tokie artimi, vieno Dievo vaikai, dalinkimės meile ir bus gera čia, žemėje.

(savo prisiminimais apie šv. Onos atlaidus Skaruliuose dalinasi Vida Monkuvienė)