ATMINTINĖ TĖVAMS APIE RENGIMĄ PIRMAJAI ŠV. KOMUNIJAI

Jonavos Šv. apašt.  Jokūbo parapijoje pradedamas 10– 12 metų ( nuo 4 kl.)  vaikų rengimas

Pirmai Šventai Komunijai ir Atgailos Sakramentui

       REGISTRACIJA vyksta

Šv. apašt. Jokūbo parapijos namuose (raštinėje) ( Vilniaus g. 11)

Reikia turėti Krikšto pažymėjimą arba jo kopiją

Telefonai pasiteiravimui:

8 650 76401 (raštinė), 8 620 77433 ( mok.Inga)

 

 

 

ATMINTINĖ APIE RENGIMĄSI SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUI

Alfa kursas ir pasiruošimas SUTVIRTINIMO Sakramentui

Tau bent 15 metų?
Ieškai atsakymų?
Ilgiesi Tiesos apie Dievą ir save?
Nori susirasti naujų draugų?
JONAVOS ŠV. APAŠT. JOKŪBO BAŽNYČIOJE (VILNIAUS GATVĖ 11)
Registracija vyksta pas tikybos mokytoją arba parapijos raštinėje (Vilniaus gatvė 11)

Telefonai pasiteiravimui:
8 650 76401 (raštinė), 8 620 77433 (mok. Inga)

ATMINTINĖ APIE SUAUGUSIŲJŲ RENGIMĄSI ĮKRIKŠČIONINIMO SAKRAMENTAMS (KRIKŠTUI, SUTVIRTINIMUI AR ŠV. KOMUNIJAI)

 

Šv. apašt. Jokūbo parapijoje sakramentams rengiami suaugusieji nuo 18 metų, kurie nori tinkamai ir sąmoningai save parengti tikėjimo gyvenimui, tapti Krikšto tėvais ar gauti bažnytinį Santuokos palaiminimą. Gyvenama teritorija ar parapijos ribos čia reikšmės neturi.

Pasirengimo sakramentams speciali suaugusiųjų katechumenato programa, kuri baigiasi gegužės pabaigoje.

Registracija vyksta nuo rugsėjo mėnesio vidurio iki spalio mėnesio (informacija kiekvienais metais būna patikslinta) parapijos raštinėje darbo metu (pirmadienį – penktadienį nuo 9.30 val. iki 17.30 val., pietų pertrauka nuo 13 iki 14 val.). Registruojantis būtina turėti šiuos dokumentus:

  • anksčiau priimtų sakramentų (Krikšto, Pirmosios Šv. Komunijos) dokumentus ar jų kopijas;
  • paties kandidato, norinčio priimti vieną ar kitą sakramentą, užpildytą anketą (jos formą gausite raštinėje;
  • prašymą (taip pat gausite raštinėje arba atsisiųskite iš parapijos internetinio puslapio).

Informacijos telefonas: parapijos raštinė 8 650 76401.