ATMINTINĖ TĖVAMS APIE RENGIMĄSI PIRMAJAI ŠV. KOMUNIJAI

Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijoje pradedamas 10–12 metų (nuo 4 kl.)  vaikų rengimas

Pirmajai Šventajai Komunijai ir Atgailos Sakramentui

Registracija vyksta šv. apašt. Jokūbo parapijos raštinėje (Vilniaus g. 11).

Reikia turėti Krikšto pažymėjimą arba jo kopiją.

Telefonai pasiteiravimui: 8 650 76401 (raštinė), 8 620 77433 ( mok. Inga).

 

 

 

ATMINTINĖ APIE RENGIMĄSI SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUI

Alfa kursas ir pasiruošimas Sutvirtinimo sakramentui

Tau bent 15 metų?
Ieškai atsakymų?
Ilgiesi Tiesos apie Dievą ir save?
Nori susirasti naujų draugų?

Registracija vyksta parapijos raštinėje (Vilniaus g. 11).

Telefonai pasiteiravimui: 8 650 76401 (raštinė), 8 620 77433 (mok. Inga).

ATMINTINĖ APIE SUAUGUSIŲJŲ RENGIMĄSI ĮKRIKŠČIONINIMO SAKRAMENTAMS:

KRIKŠTUI, ŠV. KOMUNIJAI, SUTVIRTINIMUI

 

Šv. apašt. Jokūbo parapijoje sakramentams rengiami suaugusieji nuo 18 metų, kurie nori tinkamai ir sąmoningai pasirengti tikėjimo gyvenimui.

Pasirengimo sakramentams suaugusiųjų katechumenato programa baigiasi gegužės mėnesį.

Registracija vyksta nuo rugsėjo mėnesio vidurio iki spalio mėnesio (informacija kiekvienais metais būna patikslinta) parapijos raštinėje darbo metu (pirmadieniais-penktadieniais nuo 9.30 val. iki 17.30 val., pietų pertrauka nuo 13 iki 14 val.). Registruojantis būtina turėti šiuos dokumentus: anksčiau priimtų sakramentų (Krikšto, Pirmosios Šv. Komunijos) dokumentus ar jų kopijas.

Informacijos telefonas: parapijos raštinė 8 650 76401.