Parapijos raštinėje arba sekmadieniais bažnyčioje galite įsigyti šių leidinių:

Žurnalų ir laikraščių:

 • „Artuma“
 • „Tapati“
 • „Kelionė su Bernardinai.lt“
 • XXI amžius
 • „Katalikas“
 • „Žodis tarp mūsų“
 • kt.

Knygų ir maldynų:

 • „Šventasis Raštas“
 • Katalikų Bažnyčios Katekizmas
 • „Naujasis Testamentas“ (su prel. A. Rubšio komentarais)
 • „Magnificat“
 • „Santuoka iš meilės“
 • „Kas iš vaikų pagrobė gandrą?“
 • „Kauno bažnyčios“
 • „Skaruliai“
 • „Raktas į Senąjį Testamentą 2 dalis“
 • „Raktas Senąjį Testamentą 3 dalis“
 • „Santuokinės meilės terapija“
 • „153 įdomiausi Lietuvos miesteliai“
 • „Malda pasaulio religijose“
 • „Priklausomybė ir malonė“
 • Aurelijaus Augustino „Dialogai apie sielos didybę ir apie sielos nemirtingumą“
 • Šventojo Tėvo Jono Pauliaus apaštalinė adhortacija Redemptoris custos
 • „Tėvas Ignacas“
 • „Tiesos sakymas“
 • „Bažnyčia, narkotikai ir narkomanija“
 • „Kunigų tarnybos ir gyvenimo vadovas“
 • „15 maldos dienų su Šv. Liudviku Monforiečiu“
 • „Kardinolas Stefanas Višinskis“
 • Aurelijaus Augustino dialogai „Apie mokytoją“
 • „Sutemos tirščiausios prieš aušrą“. Apie priklausomybės ligą ir sveikimo kelią
 • „Švelnios tylos balsas“. apie skelbiamus apreiškimus.
 • „Kelias į Santjago de Kompostelą“.
 • ir kt.