Parapijos raštinėje arba sekmadieniais bažnyčioje galite įsigyti šių leidinių:

Žurnalų ir laikraščių:

  • „Artuma“
  • „Kelionė“
  • „Žodis tarp mūsų“
  • „Magnificat“
  • kt.

Knygų ir maldynų:

  • Šventasis Raštas
  • Naujasis Testamentas (su prel. A. Rubšio komentarais)
  • kt.