„Superherojai 2020″- tai gilias tradicijas turinti katalikiška vaikų vasaros stovykla.  Jonavos šv. Jokūbo parapijos jaunimas ir Alfa kursą baigę jaunuoliai suorganizavo net 3  stovyklas vaikams.

Dvi dieninės stovyklos vyko parapijoje. Jose dalyvavo 90 vaikų.  Savanoriai vaikams organizavo įvairias veiklas: vyko teminiai užsiėmimai, keliavo į edukacijas Kauno zoologijos  sode, aplankė Tado Ivanausko bei IX forto muziejus.  Trečioji stovykla – stacionari. Šįmet ji vyko Anykščių rajone, Karališkių sodyboje. Tradicinėje stovykloje jau 26 kartą dalyvavo  86 vaikai ir 20 vadovų. Kiekvieną dieną vyko teminiai užsiėmimai: sveikos gyvensenos, kūrybiškumo, muzikos, rankdarbių, išgyvenimo, kitokių pokalbių, kuriuos vedė I kurso Kauno kunigų seminarijos auklėtinis Linas ir  tikybos mokytoja Vaida  ir kt. Kiekvieną kartą stovyklos vadovai ir organizatoriai stengiasi atliepti vaikų poreikius, kūrybiniuose užsiėmimuose ir veiklose stiprinti pasitikėjimą, atskleisti vaiko talentus ir gabumus, padrąsinti, mokyti empatijos ir priėmimo kito kaip Dievo kūrinio.

         Tad stovykloje svečiavosi ir jaunieji mokslininkai, atskleidę paslaptingą mokslo pasaulį, ir zoologijos žinovai – moksleiviai Tauras ir Ugnė, padrąsinę vaikus rankose palaikyti žaltį, džiugiai  keliauta piligriminiame žygyje į Balninkų stiklo muziejų ir Šv.Vyskupo Stanislavo  bažnyčią, daug džiaugsmo sukėlė batutai sporto olimpiados metu.

         Sporto diena, šeimų diena, mugė, Angelų diena ir susikaupimo vakaras, Talentų vakaras… . Tradicinės stovyklos veiklos. Stovyklos pirmąją dieną  Šv.Mišias aukojo Jonavos Šv.Jokūbo parapijos klebonas kun.Virginijus Birjotas, kvietęs vaikus kasdien būti drąsiais, atsakingais, mylinčiais. Kasdien stovykloje to visi kartu ir mokėmės.

         Nuoširdžiai dėkojame Jonavos rajono savivaldybei už finansinę paramą, tėveliams už galimybę, savanoriams už atsakingą tarnystę, rėmėjams už dovanas ir palaikymą.

KJC Vartai koordinatorė, stovyklos organizatorė  Inga Petrikonienė.