JONAVOS RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 2-5 KLASIŲ MOKINIŲ DORINIO UGDYMO (TIKYBOS) RENGINYS  „ŠV. JOKŪBO KELIAS: PILIGRIMYSTĖ ŠIANDIEN“.

             IMG_0338Gegužės 31 d.  gausus būrys, apie 120 moksleivių,  dalyvavo tradiciniame piligriminiame IMG_0357žygyje Jonava-Skaruliai.   Šiais metais ypatingas dėmesys buvo skirtas įprasminti kelias svarbias temas.   Piligriminio žygio pėsčiomis tikslas – solidarizuojantis su visa Katalikų Bažnyčia, paminėti Švč. M. Marijos apsilankymo pas Elzbietą šventę (švenčiamą gegužės 31 d.) ir ugdyti tikėjimo ir džiaugsmo bendrystę asmeniškai bei liudijant tai savo aplinkoje. ugdyti vaikų ir pedagogų atsakomybę už savo ir artimiausios aplinkos socialinį, moralinį ir dvasinį gyvenimą;

               Jonavos dekanato tikybos mokytojai  kvietė supažindinti piligrimystės dalyvius su Švč. M. Marija ir šv. Elzbieta – kaip tikėjimo ir džiaugsmo liudytojas, pagarbinti Dievą Švč. Sakramente ir pagerbti Švč. Mergelę Mariją, įgalinti mokinius siekti šventumo jų globėjų, praktikuoti maldos gyvenimą. Labai svarbu, ypač šiais laikais, aktyviau įtraukti mokyklos bendruomenes į solidarumą su Bažnyčia ir Jos skelbiamomis vertybėmis ir skatinti mokinius drąsa, uolumu ir atsakomybe ugdytis patirtinius piligrimystės įgūdžius.

                Džiugu, kad šiame žygyje dalyvavo Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos moksleiviai ir mokytojos: tikybos mok. Vaida Tamelienė, IMG_0328etikos ir istorijos mok.Vilma Vyčienė ir istorijos mok. Irma Karnusevičienė.  Šios mokyklos ugdytiniai savo bendraamžiams išsamiai pristatė IMG_0324Skarulių bažnyčios istoriją. Ištvermingai žygiavo Kulvos mokyklos-daugiafuncio centro  (tikybos mokytoja Dalia Vitkauskienė, Daiva Deksnienė, Miglė Jakštienė )  bei Barupės mokyklos- daugiafunkcio centro ugdytiniai ( mok. Inga Petrikonienė), Raimundo Samulevičiaus progimnazijos gausus būrys moksleivių su tikybos mokytojomis Asta Eimutiene ir Daiva Makaravičiene. Jonavos pradinės ir Panerio pradinės mokyklų  moksleivius lydėjo mok. Jūratė Bagdonavičienė. Visą piligriminio žygio tvarką ir didžiulę pagalbą suteikė  parapijos jaunimas, lydėdamas jaunuosius žygeivius. Tad  palaiminti parapijos klebono kun. Virginijaus Birjoto jaunieji piligrimai patraukė Skarulių šv. Onos bažnyčios link.  Giesmės, šūkiai, vietinio „radio“ laidelės, o svarbiausia – Kryžiaus nešimas- atkreipė Jonavos miesto gyventojų akis ir ausis. Sulaukę džiugaus vairuotojų dėmesio ir palaikymo  vaikai pasiekė tikslą. Susipažinę su bažnyčios istorija, padėkoję giesme ir malda Šv.Mergelei Marijai ir Jėzui, visų laukė agapė. Nuoširdžiai dėkojame klebonui  už saldainius bei sausainius,  Šiluvos Švč. M. Marijos Draugijos Jonavos skyriaus moterims už blynus, Laimai už patį skaniausią pasaulyje plovą.

Informacija Ingos Petrikonienės