„Už tų langų…“ – lietumi palydėtas Jonavos rajono poetų almanacho pristatymas šv. Jokūbo bažnyčioje. Spalio 11 dieną poetinėje popietėje po Sumos Šv. Mišių susirinkusiems projekto „Ori senatvė bendruomenėje“ senjorams ir visiems parapijiečiams savo širdį eilėmis atvėrė Daiva Skrabulienė, Irena Nagulevičienė, Albinas Pavasaris, Ingrida

Ingrida Gedvilienė-Kuckailytė, Rūta Vaikšnorienė, Albina Jefimenko. Nuoširdus bendravimas tęsėsi parapijos namuose prie šiltos arbatos puodelio.
Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijos Europos sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamas projektas „Ori senatvė bendruomenėje“ Nr.08.6.1-ESFA-T-927-01-0194, pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“.
I. Petrikonienė (nuotraukos ir informacija)