Užrašymas pašventinta kreida ant durų staktos reiškia, kad šiuos namus ir jų gyventojus patikime Viešpaties Globai. Lotyniškai CMB reiškia Christus Mansionem benedicat – Telaimina Kristus namus.
Palaiminimų Apeigynas (n.1317) nurodo du galimus užrašymo variantus:
J+M+J 2021 (Jėzus, Marija, Juozapas)
C+M+B 2021 (Christus mansionem benedicat – Kristus būstą tepalaimina)

Trijų Karalių dieną šventinamos kreidos galite įsigyti bažnyčioje.