Jonavos Šv. Jokūbo parapijos senjorai, dalyvaujantys projekte „Ori senatvė bendruomenėje“, spalį pasitiko švęsdami Tarptautinę Pagyvenusių žmonių dieną, susirinkdami į Šv.Mišias, o vėliau – bendrystės vakare. Šeštadienį gausus būrys parapijiečių kartu su savanoriais keliavo į Anykščius. Projekto dalyvė Vitalija tapo gide – ji pasakojo apie senąjį pašto kelią, pristatė Ukmergės miesto istoriją. Stabtelėta Kavarske- prie legendomis pagarsėjusio Šv.Jono šaltinio. Anykščiuose aplankytas Cosmos Paukščių tako muziejus, A.Baranausko klėtelė, Laimės žiburys, J.Biliūno kapas, Puntuko akmuo bei Lajų takas. O kaipgi be Niūronių Arklių muziejaus. Legų sodyboje projekto dalyviai kepė duoną, dalinosi prisiminimais apie vaikystėje tėvelių įskiepytą pagarbą duonelei. Vėliau muziejaus darbuotoja plačiau pristatė ekspoziciją. Diena pralėkė kaip akimirka. Autobuse skambėjo dainos, nuoširdūs pokalbiai, bendra malda.
Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijos Europos sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamas projektas „Ori senatvė bendruomenėje“ Nr.08.6.1-ESFA-T-927-01-0194, pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“.
I.Petrikonienė (nuotraukos ir informacija)