Mieli parapijiečiai,
vasario 2 d. – Grabnyčios (Kristaus Paaukojimas). Jonavos šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje buvo šventinamos žvakės. Vasario 5 dieną minėta Šv. Agota, mergelė, kankinė. Pagal katalikišką paprotį palaiminta duona, kaip gerumo ženklas, ir vanduo kaip apsaugos priemonė nuo ugnies pavojų.
Kadangi dar tęsiasi apribojimai rinktis į pamaldas dėl karantino, pašventintų žvakių ir Agotos duonos galite pasiimti parapijos raštinėje.
Čia galite įsigyti ir literatūros: naują žurnalo „ Artuma“ numerį, „Žodį tarp mūsų“, Magnificat“ numerį kovo mėnesiui ir kt. leidinius.