„Carito“ organizacija drauge su Jonavos šv. apašt. Jokūbo parapijos klebonu Virginijumi Birjotu aplankė nakvynės namų gyventojus, pasveikino su Švč. Mergelės Marijos apsireiškimu Šiluvoje. Gyventojams įteikti maisto paketai.
Stanislava Daubarienė