Gegužės 30 d. saulėtą sekmadienį šventėme švč. Trejybės atlaidus.
Šv. Mišių metu meldėmės ir sveikinome parapijos kun. Juozą Čičirką, švenčiantį 30 metų kunigystės jubiliejų. Tegul kunigo palaiminimas sustiprina mus kasdienybėje.
(Informacija ir nuotraukos Vaidos Tamelienės)