Mieli tikintieji,

esate kviečiami pasimelsti Švč. Sakramento adoracijoje bažnyčioje šiomis dienomis:

gruodžio 25 d. 9.30-13 val.,

2021 m. sausio 1 d. 9.30-13 val.