Šiandien mūsų bažnyčioje buvo švenčiami Švč. M. Marijos vardo atlaidai.
Šv. Mišias aukojo kunigas Mantas Šideikis.
„Tuomet priėjo Petras ir paklausė: „Viešpatie, kiek kartų turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusikalsta? Ar iki septynių kartų?“ Jėzus jam atsakė: „Aš nesakau tau – iki septynių, bet iki septyniasdešimt septynių kartų“.“ Mt 18,21-22
Mergele Marija, išprašyk mums iš savo Sūnaus troškimą atleisti sau ir artimui.