GRUODŽIO 31 d. – 18.00 val.

SAUSIO 1 d. – 10.00 ir 12.00 val.

Švč. Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos iškilmė. Maldos už taiką dieną. Tikintiesiems privaloma dalyvauti šv. Mišiose.

Per Naujųjų metų šventę skaitomoje Evangelijoje minimas Jėzaus apipjaustymas praėjus aštuonioms dienoms po gimimo. Būtent per šią apeigą Jis tapo Dievo tautos nariu ir pakluso Mozės Įstatymui. Dabartinėje liturgijoje ši šventė labiau pašvęsta Marijos dieviškajai motinystei. Moteris pagimdo ne tik kūdikio kūną, bet ir visą asmenį. O Jėzaus asmuo yra įsikūniję Dievo žodis. Jėzuje iš moters gimsta pats Dievas. Kaip tik tai 431 m. ir paskelbė Efezo Susirinkimas: „Marija yra Dievo Motina!“ (pgl. Magnificat, sausio mėn.)

NUO SAUSIO 2 d. Šv. Mišios bus aukojamos įprasta tvarka.

Palaimintų ateinančių metų!