„Nebijok, Dievas su Tavim!“- skambėjo giesmė Jonavos Šv.Jokūbo parapijos Sutvirtinimo Sakramento šventės metu, išlydejusi į gyvenimą gausų būrį ( virš 90) jaunų ir vyresnių žmonių, pasiryžusių sekti Kristumi. Jo Ekselencija vyskupas emeritas Lionginas Virbalas sveikindamas sutvirtinamuosius akcentavo, kad kiekvienam žmogui reikia valgyti ir praustis. Tikinčiųjų gyvenime tai yra Atgailos ir Eucharistijos sakramentai, antrosiose Šv.Mišių aukoje vyskupas Kęstutis Kėvalas pabrėžė, kad kiekvienas turi tapti geriausia savo versija, kad Dievas myli kiekvieną ir jo nepalieka, kad Dievas – džentelmenas, kuris laukia 🙂 Dėkojame Vyskupams, Kunigams, Sutvirtinimo Sakramentą priėmusiems ir juos palydėjusiems, dėkojame Viduramžio chorui ir vargonininkui Egidijui. Dėkojame Dievui už augančią Bažnyčią.
Inga Petrikonienė, jaunimo Alfa kurso koordinatorė