Šį gražų kovo šeštadienį Jonavos Šv.Jokūbo parapijos jaunimas, besiruošiantis Sutvirtinimo sakramentui, išgyveno bendrystę ir piligrimystę. Aplankė Kauno katedrą, stabtelėjo prie Jono Pauliaus II piligrimų namų, Marijos radijo, Arkivyskupijos jaunimo centro. Vėliau, kartu su Šiaulių jaunimu, aplankė Kauno kunigų seminariją, kur rektorius kunigas Ramūnas Norkus pasidalino seminarijos istorija ir pakvietė apžiūrėti Šv. Trejybės bažnyčią, atsakė į jaunimui kilusius klausimus. Popietę jaunimas mažomis grupėmis žaidė oriientacinį žaidimą, o vėliau jėzuitų bažnyčioje šventė Šv.Mišias, norintys atliko Išpažintį.
Nuoširdžiai dėkojame Šv.Mišias aukojusiam kun. S.Kazėnui, o po jų dar leidusiam pakilti ant stogo pasigrožėti miestu.
Teatlygina Dievas už šią dieną savanoriams, jaunimui, Kunigams ir Šv.Dvasiai už patirtas malones.
Alfa kurso koordinatorė Inga