Sekmadienį, liepos 26 d., Skarulių Šv. Onos bažnyčioje buvo iškilmingai švenčiami Šv. Onos atlaidai. Kaip visuomet gausiai, lydimi savo giminaičių, draugų ir artimųjų, buvusio didelio kaimo gyventojai susirinko bendrai maldai ir pasibuvimui kartu.


Prieš daugelį metų iškeldinto kaimo vietoje dabar stūkso  beveik 400 metų skaičiuojanti bažnyčia ir kapinaitės. Nepaisant išnykusių namų, kaimo gyventojų draugystė ir bendrystė stipresnė už laiką – kasmet aktyvių skaruliečių dėka čia surengiami gausūs, įspūdingi atlaidai. Į juos susirinkę tikintieji ne tik kartu meldžiasi, bet ir dalyvauja bendroje agapėje, šoka, dainuoja, dalinasi prisiminimais.


Šiųmečiuose atlaiduose Šv. Mišias aukojo Marijos radijo direktorius, buvęs Jonavos parapijos vikaras kun. Gintaras Blužas OFS. Kunigas ragino tikinčiuosius savo gyvenime remtis nuoširdžiu tikėjimu ir bendryste. Šv. Mišiose savo balsu tikinčiuosius džiugino iš Skarulių kilusi operos solistė, šiuo metu JAV gyvenanti Genovaitė Bigenytė. Susirinkusius tikinčiuosius taip pat sveikino ir Jonavos dekanas kun. Audrius Mikitiukas.


Po pamaldų kunigas bažnyčios šventoriuje pasodino kėnį –  tikros tarpusavio bendrystės simbolį. Jonaviečių labai mylimas kun. G. Blužas pažadėjo rasti galimybę Skaruliuose apsilankyti dažniau.


Visi atlaidų dalyviai tradiciškai prie bendro stalo vaišinosi agapėje, kartu šoko, dainavo. Pasveikintos ir visos atlaiduose dalyvavusios Onos – joms įteikta gėlių.